AKAD’ IN AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Toplumumuzun Saygıdeğer İnanç Önderleri,

Değerli konuklar!

Hepinize hoş geldiniz diyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

            Müteşebbis heyetin gayretleri ve özverili çalışmalarıyla kurulan ve bugün açılışını yapmakta olduğumuz Alevi Kültürünü Araştırma Derneği’ nin, tüm üyelerimiz ve inançta ortak paydada birleştiğimiz dostlarımız tarafından son derece memnunlukla karşılandığına inanıyorum. Derneğimiz; Ehlibeyt Aleviliğini bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak ve Atatürkçü, çağdaş, laik dünya görüşünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

             Bizi bu harekete sevk eden toplumun serzeniş ve beklentilerine kısaca değinmek istiyorum.

             Bizler inanç olarak İslamiyetin nuru Kur’an-ı Kerim, Sünneti Nebevi ve Ehlibeytin yolunda giden ve bu kaynaklardan beslenen ilimle vücut buluyoruz. Hz. Muhammed’ in  (s.a.a) vefatından önce içten içe ve sinsice beslenen nifak tohumları, Peygamberimiz’ in (s.a.a) vefatından sonra tamamıyla su yüzüne çıktı. Ehlibeytin yolundan gidenlere ve gidecek olanlara yapılan tüm baskı ve şiddet, tarihi süreç içerisinde artan bir biçimde ve sistemleştirilerek süregelmiştir. Bu itibarla bu öğreti, Emevilerin ve Abbasilerin döneminde zulüm ve baskıların korkusuyla doğal bir aktarımla ve sözlü olarak nesilden nesile ve aslına sadık kalmaya özen gösterilerek intikal ettirilmiştir.

             Günümüzde bu baskılar,  karalamalar şeklinde çeşitli yazılı kaynaklar ve sanal ortamda sürdürülmektedir. Kemikleşen zihniyetlerin karalamalarını tespit edip gerçeklerin su yüzüne çıkmasını sağlamak için AKAD’ ın kuruluş amaçları doğrultusunda çalışacağız ve beklentilere yanıt bulacağız.

           Hiç şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulması ve kendisince belirlenen ilkelerinin hayata geçirilmesi sayesinde önceki baskı kalkmış ve bu özgür ortamda inançlarımızı doğru zeminde ve doğru zamanda ifade edebilme, geliştirme ve derleme olanağı bulmuşuzdur.

                Dünyada bilimin ve tekniğin hızlı gelişimi, insanların kullanımına sunulan bilgi ağı dediğimiz sanal sistemin (internet), sınır tanımadan her bilgiye ulaşma imkânı sağlaması, bizleri araştırmaya ve temel bilgilerimizi bu ortamda yayınlayarak tüm üyelerimize ve inancımızı paylaşan tüm dünyadaki Nusayri Alevilerine ulaştırmaya çalışacağız. Bu amaçla www.akad.org  web sitemizi hizmete açmış bulunuyoruz.

                    Bizler bir sarrafın, altının değerini anlamak için elindeki mihenk taşını kullanması gibi, öğretimizi ve kültürümüzün kaynak ve niteliğinin doğruluğunu AKAD sayesinde birlik ve dirlik içerisinde anlayacağız. Yaşadığımız zaman diliminde, inanç önderlerimizin bir araya gelerek bu hizmeti bizlere vermeleriyle büyük bir şans yakaladığımıza inanıyorum. Özellikle yaşayan tarih ve efsane olarak niteleyeceğimiz inanç önderlerimizden Şeyh Mahmut REYHANİ ile aynı zaman diliminde olmamızın bahtiyarlığını dile getirmem bana mutluluk vermektedir.

              Saygıdeğer konuklar! Biz kültürümüzü dini kazanım ve sosyal kazanım olarak iki kategoride ele alıp araştırmak için teşkilatlandık.

                   Dini boyutu, Alevi öğretisidir. Bu konu tamamıyla inanç önderlerimizin otoritesi ve bilgisi ışığında araştırılıp sizlere sunulacaktır. Şia, Alevilik, Nusayrilik, Nusayrilikte kadın, Nusayrilikte ibadet ve önemi, Nusayrilikte belirli gün ve bayramlar, yatırlar, ziyaretler v.b. temalar araştırılarak sisteme oturtulacaktır.

                  Sosyal kazanımlarımız konusunda ise; sosyal boyutta yarattığımız değerler araştırılacaktır. Düğünlerimizin dünü ve bugünü, şölenlerimiz, masallarımız, manilerimiz, halk hikâyelerimiz, çocukluğumuzun unutulan oyunları, folklorik oyunlarımız, yardımlaşmalarımız kısaca gelenek ve göreneklerimizde kaybolmaya yüz tutmuş bölümünü yaşlılarımızdan dinleyerek derleyip ortaya çıkarmak şeklinde olacaktır.

             Bu çalışmalarımızın bilimsel olması için siz değerli aydın, kültürlü, mesleksel deneyimi olup konusunda uzman olan ve bu konuları içinde yaşatan duyarlı dostlar ile üniversitede okuyan gençlerimizin yapacakları özveri esasına dayalı çalışmaları ile yapacağız.

                  Değerli konuklar, AKAD’ın bugünkü konumuna gelmesinin hiç de kolay olmadığının bilinmesini istiyorum. Kuruluş aşaması 3, 4 yılı aşkın bir süreyi bulmuştur. Bu konunun yasal prosedürünün tekâmülünde başta inanç önderimiz Şeyh Mahmut REYHANİ’ ye Onursal Başkanımız Eczacı Sayın Ruslan COŞKUNIRMAK’ a, Müteşebbis Heyeti Kurucular Kuruluna, tüm inanç önderlerimize ve emeği geçen tüm kuruluş aşaması çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Alevi Kültürünü Araştırma Derneğimiz onları her zaman şükranla anacaktır

           Konuşmamı bitirirken bu kuruluşun bu hale gelmesinde emeği geçen herkesi ve hepinizi, Avrupa ve Orta doğuda kariyeri tartışmasız kabul edilen, her yerde bilgi ve birikimi için aranır olan ve kendisine başvuruda bulunulan, onun yaşadığı yer ve zamanda yaşamaktan gurur duyduğum Büyük Üstat, inanç önderlerimizin önderi Şeyh Mahmut REYHANİ’ den bu öğretiyi paylaşmanız için sizleri Derneğimize davet ediyorum. Derneğimiz; Alevi öğretisinin özüne uygun olarak öğrenilmesi için seminer, kurs, panel, konferans, söyleşi düzenleyecek ve amaçları doğrultusunda periyodik olarak dergi yayımlayacaktır. En önemlisi ihmal edilen ve ihmalinin açtığı yaraların toplumu yaralar durumdaki Nusayrilikte kadın ve kadınlarımıza dini öğretileri konusunun bu çatı altında sistemleştirilerek kadınlarımıza verileceğinin bilinmesini istiyorum.

            Göz bebeğimiz olan siz gençler! Kafanızda oluşan tüm sorularınıza yanıt bulacağınız ve inançlarınıza yönelik suçlama ve karalamaları bertaraf edip doğru ve bilimsel bir şekilde aydınlanacağınız yer, hiç şüpheniz olmasın ki AKAD’ dır. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.                                                             

Nihad Yenmiş 14.7.2007   

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla templates by Joomlashine