AKAD KURULURKEN

 Ruslan COŞKUNIRMAK

 Çeşitli dinlerden, din adamlarının (misyonerlerin) memleketimizde cirit attığı, girmedik şehir, kasaba, köy, mahalle hatta sokak bırakmadığı, TV, basın -yayın araçlarının evimizin içinde, günün her saatinde propaganda yaptığı çağımızda, gençlerimizin bu etkin propagandalardan etkilenmediğini söylemek yanıltıcı ve yanlış olur.

            Bu propagandaların etkisinde sadece gençler değil; fakat aynı zamanda aile büyüklerinin de etkilendiği bir gerçektir. Bu etkileşim altında kalarak kendi inançlarına, öğretilerine, örf adetlerine, Alevi inancına yabancılaştılar, uzaklaştılar. Söylediklerimiz ne yazık ki gerçektir. Ve ne yazık ki toplumda bu hızlı değişimi gören çok kişi olmasına rağmen konunun hassasiyeti açısından kimse bu konuya el atacak cesareti bulamıyordu. Ve günden güne bu yoğun propagandalarla Alevilik ve Alevi gençleri geriliyor, yozlaşıyordu. Bunun farkına ve bilincine varan bir avuç insan sorumluluk duygusunu yüklenerek, bu yozlaşmanın önünü kesebilmek ve Alevi inancının özüne uygun devam edebilmesini sağlamak için, bir örgütlenmenin, yeniden yapılanmanın gerekliliğini dile getirdiler. Bu da bir dernek çatısı altında olmalıydı. Dernek çatısı altındaki örgütlenme; inanç önderlerinin ve bu inanca bağlı olan duyarlı insanların beraberce hareket edeceği, Alevi inancının özüne sadık kalarak Alevi inanırlarının ihtiyacı, derneğin yasal ölçüler dâhilinde yapabileceği sosyal, kültürel çalışmalar yapabilmeli.

            AKAD  "Alevi Kültürünü Araştırma Derneği" bu duygu ve düşüncelerle kuruldu.  

            Öncelikli olarak kurulacak derneğin amaçları saptandı. Ve bu amaçlar dernek tüzüğüne geçirildi.

      AMAÇLAR (Dernek tüzüğünden)

            Madde-2 Dernek, hümanist felsefesiyle barışçıl insanı hedefleyen, kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünneti nebevi olan Ehlibeyt öğretisi Aleviliği, bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, Atatürkçü, çağdaş, laik dünya görüşünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, ülkemiz insanları arasında, barışın, sevginin, insancıl değerlerin öncelikli değerler olması için çalışmalar yapmak.

            Alevi inanç önderlerinin çağın koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde eğitim ve öğrenim görmelerine yardımcı olmak.

           Kütüphane, dershane, okuma salonları açmak, günlük haftalık, aylık, gazete, dergi vb. periyodik yayın organlarına sahip olmak.

            Aleviliğin özüne uygun şekilde öğrenilmesi ve tanıtılması amacıyla kurs, seminer, panel, konferans, sohbet toplantıları düzenlemek.

            Alevilik ve diğer inançlar hakkında, muhtelif kitaplarda bulunan yanlış bilgilerin ve ifadelerin düzeltilmesi ve doğru bilgilerin yayın organlarına girmesini sağlamak için yasal çalışmalar yapmak.

                         Aynı zamanda konunun hassasiyeti açısından insanları kırmamak ve doğruyu yapma adına, Dernek kurulmadan önce çalışma ilkeleri kondu. Ve bu ilkeler doğrultusunda çalışıldı.

                  

İLKELER

            Dernek çalışanları ve dernek çalışmaları, herhangi bir görüşün, bir siyasi partinin, bir gurubun, bir ailenin, bir bölgenin güdümünde olamaz ya da bu görüşlerin herhangi birini öne çıkarma çalışmalarına giremez.

            Dernek; her zaman ve her yerde Alevi inancının birliğini, dirliğini, beraberliğini sağlamak için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu birliği ve beraberliği sağlamak yönetim kurulunun görevi olduğu gibi her üyenin sorumluluğundadır.

            Dernek yönetiminde, denetiminde veya derneğin herhangi bir icra kurulunda çalışanlar bir partinin seçilmişi olamaz. Bu nitelikteki kişiler, bu kurullara seçilmiş olsalar dahi istifa etmiş sayılırlar.

                     ***                         ***                                   ***

            İlkelerden ve amaçlardan anlaşıldığı üzere; Derneğin, kişi veya kişilerin çıkarlarını görüşlerini kollamak, öne çıkarmak gibi bir düşünce ile kurulmamıştır. Alevi inancını özüne bağlı kalmak ve devam ettirmek amacıyla kurulmuştur.

            Derneğin kuruluşu, yıllar süren ilkeli çalışmanın ürünüdür. Derneğin çalışmaları bu ilke ve amaçlarla devam edecektir.

 

            Bu kuruluşta "BEN" duygusunu AKAD' ın kapısının dışında bırakıp "BİZ" duygusunu AKAD' ın içerisinde "BİZLER" ile paylaşacak inançlı dostlara her zaman ihtiyaç vardır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla templates by Joomlashine