HAYDAR DEĞİLMİ

S.CİBAROĞLU

 

Her peygamberin vardır vasisi

İsa’nın emini, Şem’un değil mi?

Nebi Muhammed’in, Hakk’ın vasisi

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Fatıma bint Esed Kâbe’ye gelir

Dua eyler sonra duvar yarılır

Cidar adı ondan müstecar kalır

Kâbe’de doğan Şah Haydar değil mi?

 

Kimdir cehennemle cenneti bölen

Ateşe bu senin bu benim diyen

Yevmel Kıyamede sigaya çeken

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Sıdretül Münteha, Arşü a’lada

‘Kab-ı kavseyn’ idi ara ‘ev edna’

Kelâm etti Ahmet yüce Allah’la

O sesin sahibi Haydar değil mi?

 

Ehlibeyt idi Nuh’un duası

Yoksa hep kalırdı suda çakılı

Sefine döşünde Ali yazılı

Nuh’un tevessülü Haydar değil mi?

 

Sorun bana beni yitirmemişken

Ne varsa geçmişten ve gelecekten,

Göğü yerden iyi bilenim diyen

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Sıratül müstakim, vallah Ali’dir

İmamül mubin de billâh Ali’dir

İlim şehri Ahmet, kapısı kimdir

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

 

 

Kimdir Araf’ın üstünde duran

Geleni yüzünden görüp tanıyan

Hak ehliyle batılı seçip ayıran

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Şemsi ilk durduran Yuşa bin Nun’dur

Böyle bir kudrete acep kim haizdir

Birçok kez güneşi durduran kimdir

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Devenin sırtında tabut var idi

Deveyi çeken de süren de kendi

Ol yüklü tabutta yatan kim idi

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Sırdır kimse vakıf olmaz gizine

Bildim diyen zarar verir özüne

Sırrın da sırrını acep kim bile

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Nesepte, şerefte senden üstün kim

İlimde, hilimde acep dengin kim

Kahramanlıkta hep nam salan kim

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Peygamber sırrının tek sahibisin

Bakmak ibadettir yüzüne senin

Nardan kurtuluştur mümine zikrin

Zalime cevabın Zülf’kar değil mi?

 

Cümle peygamberle nurunla geldin

Muhammed nebiyle aşikâr oldun

Tevrat’ta İlya’sın, İslamda adın

Aliyel Murteza Haydar değil mi?

 

Nuh’un gemisisin müminlere

Helak sebebisin inat edene

Ne mutlu seni hep veli bilene

Müminlere mevla, Haydar değil mi?

 

Çok uzun değildir biter hayatın

Vasiyi bil yoksa çetindir işin

Cibaroğlu senin yüce penahın

Aliyel Mürteza Haydar değil mi?

 

 

Şem’un: Hz. İsa’nın vasisi/ Fatıma bint Esed: Hz. Ali’nin annesi/ cidar: duvar/ müstecar: Kâbe’nin Hz. Ali’nin değerli annesi için yarıldığı yer/siga: sorgu/sıdretü’l münteha: son sidre(ağaç-aşama)/arşü a’la: en yüksek arş/ kab-ı kavseyn ev edna: iki yay kadar hatta daha yakın/Ahmet: Hz. Muhammed’in gök ehli arasındaki ismi/sefine: gemi /tevessül: yakarış, münacat/ Helak: yok olma/Betül: Tertemiz, Hz. Fatıma’nın diğer adı/pak: temiz/murteza: razı edilmiş, Hz. Ali’ye verilen sıfat/ Sıratül müstakim: dosdoğru yol/ imamü’l mubin: Açıklayıcı imam/ Araf: Sırat köprüsünün üstünde olan yüksek dağ/ şems: güneş/ Yuşa bin Nun: Yaptığı savaşı kazanacağı sırada güneşin batması üzerine güneşi durdurma mucizesini gösteren peygamber /ol: o/penah: sığınak

Şiir S.CİBAROĞULLARI