BİRİNCİ BÖLÜM

NAMAZ İBADETİ

Giriş

Dikkatle incelendiğinde bütün dinlerde bir ibadet sisteminin var olduğu ve o dinin kendi bütünlüğü içerisinde önemli bir yer tuttuğu görülür. İslam dini için de aynı durum söz konusudur. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in içerdiği hükümler dört kategori altında toplanabilir:

1. İnançla ilgili hükümler.

2. İbadetle ilgili hükümler.

3. Ahlakla ilgili hükümler.

4. Muamelatla ilgili hükümler.

Dolayısıyla ibadetsiz bir din anlayışı özellikle semavi dinler açısından bakıldığında asla söz konusu olamaz.

İslam dininde mü’minler üzerine farz kılınan bazen de farz olmamakla beraber teşvik edilen ibadetler sözkonusudur. Yani bazı ibadetleri Rabbimiz bizim için gerekli görüp emretmiş, diğer bazıları ise ruhi açıdan olgunlaşmamıza olumlu katkı sağlaması hasebiyle teşvik edilmiştir. Bu ibadetler içerisinde bedenle yapılanlar olduğu gibi mal ile yapılan ibadetler de mevcuttur. Bir kısım ibadetler ise hem mal hem bedenle yapılmaktadır.

Bedenle yapılan ibadetlerin başında namaz ibadeti gelir. Namazın önemi kılınış şekli ve vakitlerine geçmeden önce tanımı üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır

 

A. NAMAZ

1. Namazın Tanımı:

Namaz kelimesi Farsça bir kelime olup Arapça’daki karşılığı salat ( (صلاةdır. "Salât" (namaz) kelimesinin sözlük anlamı "dua"dır. Bu kelimenin dini 

Devamını okumak için tıklayınız.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla templates by Joomlashine