KAT İRTİFAKI, KAT MÜLKİYETİ NEDİR ?

Mehmet BAYAR

             Konut alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de aldığımız dairenin “Kat İrtifaklı mı” yoksa “Kat Mülkiyetli mi” olduğudur. Bu hususlar yanında, aldığımız dairenin eğer bir apartman veya site içinde yer alıyorsa, bina veya site içindeki konumunu gösteren “Kat İrtifakı Projesi” de diğer bir önem arz eden konudur.

            Burada öncelikle bir yapının mülkiyet sürecinden bahsederek konuyu açmamız gerekir. Bir yapıya başlamadan önce ilgili belediyesinden alınacak imar çapı ile ilgili mevzuata uygun yapı ruhsatı projesi tanzim edilir. Bu projenin onaylanmasını ve Yapı Ruhsatının alınmasını müteakip, derhal “Kat İrtifakı Projesi” dediğimiz Bağımsız Bölüm (Daire numaralarının) yer aldığı proje tasdik ettirilerek ilgili tapu dairesinde kaydettirilebilir. Böylece istenirse, henüz hiç inşaatına başlanmamış bir arsa için, tapu dairesinden her daire için ayrı ayrı “Kat İrtifakı Tapusu“ alınabilir. Yapı inşaatının tamamlanmasını müteakip ilgili belediyesine müracaatla “Yapı Kullanma İzin Belgesi” talep edilir. Bu aşamada, belediye inşaat sahibine iki adet yazı vererek, Sigorta ve Vergi dairelerinden ilişiksiz yazısı talep eder. Bu kurumlardan alınacak ilişiksiz yazısından sonra da söz konusu yapı, belediye yetkililerince incelenerek ilgili ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilip edilmediği kontrol edilir. Bu kontrolün tamamlanmasının ardından herhangi bir sorun yoksa “Yapı Kullanma İzin Belgesi” tanzim edilerek yapı sahibine verilir. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, Yapı Kullanma İzin Belgesinin tüm yapı için tanzim edilebileceği gibi, tek tek her Bağımsız Bölüm için de tanzim edilebilmesidir.

Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasının ardından kadastro müdürlüğüne müracaatla “cins tashihi” (cins değişikliği) talebinde bulunulur. Kadastro elemanlarının kontrolünün ardından, cins değişikliği beyannamesi hazırlanarak tapu müdürlüğüne sevk edilir. İlgili işlemlerin tamamlanmasından sonra, böylece Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçilmiş olur.

            Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi Kat İrtifakının henüz inşaatı hiç başlamamış bir arsa üzerinde dahi kurulabilmesidir. Bazı kötü niyetli insanların bu durumdan istifade ederek hiç başlamamış bir inşaattan, sanki bitmiş bina gibi daire satabilmeleri, çeşitli aldatmacalarla mümkün olabilmektedir.

Yapı Ruhsatının; 2 yıl içinde temelinin yapılması şartı ile 5 yıl geçerli olduğu düşünülürse Yapı Kullanma İzin Belgesinin ve Kat Mülkiyetinin önemi bir kez daha anlaşılmış olur.    

Bir diğer önemli husus ise; aldığımız dairenin konumunun kat irtifakı projesi ile uygunluğunun sağlanmasıdır. Yapılan tespitlerde neredeyse % 10 lara varan oranlarda hatalar gözlenmiştir. Bir binada eğer her katta birden fazla daire var ise; tapudaki kat irtifakı projesinden tespit yaparak aldığınız dairenin konumunu irdelemenizde fayda vardır. Çünkü; karşılıklı oturan dairelerin numaralandırması ehil olmayan kişilerce yapıldığında, birbirinin dairesinde oturan insanlara rastlamak mümkün olmaktadır. Keza aynı şekilde site tarzı yapılaşmalarda birden fazla bloktan oluşan yapılarda blok numaralandırmalarında karışıklık yaşanmakta ve tapuda kayıtlı “kat irtifakı projesindeki” bloktan farklı bir blokta oturmak mümkün olabilmektedir.

Evinizde huzurla oturmanız dileği ile esen kalın. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla templates by Joomlashine