Vefat

Kurucumuz ve İnanç Önderleri Başkanımız Sayın Şeyh Mahmut Reyhani, Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Cenazesi 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Saat 11 de Mustafa Kemal Mahallesindeki, AKAD Kültür Merkezi Binasından Kaldırılacak ve Gözcüler Mahallesi Mezarlığına Defnedilecektir. Halkımızın Başı Sağolsun.

Devletten Taleplerimizdir

         

1-) Biz Nusayri Alevileri ibadet yeri olarak Mescide ihtiyaç duyulmaktadır. Yasal düzenleme yapılarak mescitlerin  yapımı için devlet ve vakıf arazilerinden arsa tahsis edilmesi Ve Alevi anlayışına uygun olarak inşa edilecek bu Mescitlerin İçinde kendi inancımıza uygun imamların hizmet edeceği yasal düzenlemelerin yapılması. Alevilerin başkanlığını yürüteceği bir kurum/kuruluş teşekkül edilmeli ve mescitlerimiz bu kuruma bağlanmalıdır. Bugüne kadar Alevilerin bağışlarıyla yapılan ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca el konulan mescitlerin Alevilere iadesi sağlanmalıdır.

 

    2-)    Toplum din adamlarına ihtiyaç duymaktadır. Toplumun ihtiyacı olan din adamları Aleviler için teşekkül ettirilecek olan kurumca atanmalıdır. Atama ve atanma koşulları bu kurumun hazırlayacağı yasalar ve kurallarla belirlenmelidir. Halen toplumun hizmetinde olan din adamlarının bunca yıllık hizmetinin karşılığı verilmeli, atamalarda onlara öncelik sağlanmalıdır. Bu imamların ücretleri devlet bütçesinden karşılanmalıdır.

      3-) Okullarda zorunlu olarak okutulan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin Alevilerle ilgili bölümleri, Alevi din adamlarınca hazırlanan müfredata uygun olarak verilmesi bir haktır. Bu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin her türlü dini inanç ve mezhebin tanıtımına, işlenmesine yer verecek şekilde düzenlemesi ve seçmeli statüye getirilmesi anayasal bir gerekliliktir.

     4-) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sünni mezhebinin finansman ve eğitim mercii olmaktan çıkarılıp tüm dinlerin ve mezheplerin temsil edileceği ve finansmanın karşılanacağı bir statüye kavuşturulması ve bu teşkilat içinde veya ayrı olarak Alevilik ile ilgili özerk bir kurumun oluşturulması gereklidir

            5-) Bir kısmı yabancılar tarafından yazılan, bir kısmı cehaletin ürünü olan ve Alevilere yönelik Aleviliği kötüleyen ve hedef haline getiren yazıların, Devletin bünyesinde bulunan tüm arşiv ve kitaplarda yazılı matbu kötü neşir ve yayınlar top yekün ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü nifak ve düşmanlıktan başka topluma bir şey kazandırmayan bu yayın ve neşirler milletimizin zayıflamasına neden olmaktadır. Toplum içindeki çatışma ve ayrılıklar üstümüze yönelecek tehditlerin mahiyetini de belirleyecektir. Devlet arşivlerinde bulunan her türlü belge ve yayın Alevilere verilmeli toplumda şeffaf ve güvenilir bir ilişki kurulmalıdır.

         6-)  Alevilerin yaşadığı yerlerde mescit sayısının azlığı büyük bir sorun yaratmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için çalışmaların hızla yürütülmesi gerekmektedir. Ancak mescitlerin inşasının tamamlanmasına kadarki süreçte Mescidi olmayan Alevi yerleşim birimlerinde yaz tatilinde çocuklara Kur’an-ı Kerim ve Alevi Din Eğitimi verilmesi için M.E.B’ e bağlı okullardan faydalanılmasının sağlanması.

            7-) Alevi toplumunun farklı yönlerine hitap eden Alevi Kültür Derneklerinin ve Vakıflarının kamu yararına hizmet veren dernekler statüsünde kabul edilmesi, yaslarla güvence altına alınması sağlanmalıdır. Böylece yasalarla korunan bu derneklere olan rağbet artacak, toplumun güven duygusu yenilenecektir.

            8-) Farklı zaman ve coğrafyalarda Alevilere yönelik yapılan saldırı ve katliamlar kınanmalıdır. Alevilerden özür dilenmelidir. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamak isteyenlere de en ağır cezalar uygulanmalıdır. 1993’te Sivas’ta yapılan saldırı neticesinde birçok vatandaşımız ölmüştür. Ancak bu olayın failleri zaman aşımından dolayı ceza almadan kurtulmuştur. Ellerini kana bulaştıran, Alevilerin ölmesi için hunharca davranışlar sergileyen bu gibi yobazlara karşı adaletin oluşturduğu sistem kısa bir sürede işlem yapmalıdır. Buna benzer saldırı ve katliamların önüne geçilmelidir. Çünkü can ve mal güvenliğini sağlamak devletin görevidir.

9-) İslam dininin tamamlandığı, Hz. Ali’ye velayetin tebliğ edildiği gün bayram olarak kutlanmaktadır. Zilhiccenin on sekizinci günü resmi tatil ilan edilmesi bir talebimizdir. Bu gün dinin kemale erdiği tebliğ edilmiştir. Bu yüzden kutlu bir gündür. Bu günün bize tatil ilan edilmesi ve devlet nezdinde kabul görmesi arzumuzdur.

10-)Devletin farklı makam ve kademelerinde Alevi vatandaşlara da temsil hakkının verilmesi anayasanın gereğidir. Yasalarda yazılanların aksine toplumun alt kademelerinden üst kademelerine kadar Aleviler bu makamlardan uzak tutulmaktadırlar. Eşitlik ilkesinin ihlal edilmesi adaletin tecelli etmemesi ve hakkın gaspı olarak görülecek bu uygulamalara bir son verilmelidir. Eşit vatandaşlık hakkı fiili olarak tanınmalıdır.

        Derneğimiz genel kurulun yukarıdaki maddeleri biz Alevi Toplumu için devletten taleplerimiz olarak kararlaştırılmıştır.

                                                                               

 NİHAD YENMİŞ               A. HAMİT REYHANİ      İSMAİL OKTAR     

Dernek Başkanı               Dernek Başkan Yrd.       Muhasip   

 

Üyeler

HASAN BAYRAM               AMİT AYTAŞ               AHMET BİLİR             

İHSAN YILDIZ                  ONUR BIÇKICI            EDİP GÜRLEK  H

 

10. Dergimiz Yayınlandı

Halkımızı bilinçlendirmeyi amaç edinen AKAD Yönetim Kurulu, İnanç Önderlerimiz ve gönüllülerimiz sıkı bir çalışmanın neticesinde 10. AKAD dergisini sunmaktan mutluluk duyar. Titiz bir çalışmanın ürünü olan dergimiz en çok merak ettiğiniz ve sorguladığınız konuları kapsıyor. Dergimizin bedava dağıtımı İnanç önderlerimiz ve üyelerimiz tarafından yapılacaktır. Dergiyi sitemizden  

İndirmek için tıklayın...  

Allah Maddeyi Yoktan mı Var Etti

Hiçlikten büyük patlamaya ve günümüze kadar yaratılışın evreleri... Yokluktan enerji enerjiden madde maddeden evrenin yaratılması. Gelecekte evren başladığı tekliğe mi dönecek yoksa yoksa sonsuza kadar genişlemeye mi devam edecek? Sizin için araştırdık... Mahmut Bayram'ın yazısını

Okumak için tıklayın...

AKAD Kitapları

 Akad kitaplarını açabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Açılan .PDF uzantılı dosyayı sağ tıklayarak farklı kaydetmeniz yeterli.

Açın veya kaydedin

 

AKAD Dergileri

 Akad dergilerini açabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Açılan .PDF uzantılı dosyayı sağ tıklayarak farklı kaydetmeniz yeterli.

Açın veya kaydedin

Resimlerle Namaz

 Akad namaz broşürünü açabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Açılan .PDF uzantılı dosyayı sağ tıklayarak farklı kaydetmeniz yeterli.  

Açın veya kaydedin
Joomla templates by Joomlashine